myNotlar Logo

document.createEvent()


Firefox Opera

document.createEvent metodu, belirtilen bir tipte event oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan Event nesnesinin, initEvent(), initKeyEvent() veya initMouseEvent() metodlarından biri ile ilk değerleri atandıktan sonra dispatchEvent() ile ilgili elemente yönlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde oluşturulan Olayın dokümana veya elementlerden herhangi birine hiçbir etkisi olmayacaktır.

Sözdizimi

Olay = document.createEvent(olayTipi);
olayTipiString olarak olay tipi. UIEvents, MouseEvents, MutationEvents, ve HTMLEvents değerlerinden biri olabilir.

Dönüş Değeri

OlayYeni oluşturulan Event nesnesi.

Aşağıdaki örnek, "myNotlar.com" karakter dizisindeki karakterlerin, 100 milisaniye arayla bir input:text elementine keypress olayı olarak yönlendirilmesini göstermektedir.

<input type="button" value="Yazı Yaz" onClick="myYaz()"/>
<input id="ornekGiris" type="text"/>

<script type="text/javascript">

var sira;
var mynotlar = "myNotlar.com ";

function tusBas(kar)
{
  var olay = document.createEvent("KeyboardEvent");
  
  olay.initKeyEvent("keypress", true, true, null,
        false, false, false, false, 0, kar );
  
  ornekGiris = document.getElementById('ornekGiris');  
  ornekGiris.dispatchEvent(olay);
}
function myYaz()
{  
  sira = 0;
  yaz();
}
function yaz()
{
  tusBas(mynotlar.charCodeAt(sira++));
  
  if(sira < 13)
    setTimeout('yaz(sira)',100);
}
</script>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |