myNotlar Logo
|

document

|

DOM hiyerarşisinde document nesnesi, HTML belgelerini tüm düğümlerinin kökü olarak temsil ederek window nesnesinin altında yer alır. document nesnesi sayfanın, sayfadaki düğümlerin ve HTML etiketleri ile tanımlanan elementlerin ve nesnelerin yönetimi ile ilgili özelliklere, metodlara ve koleksiyonlara sahiptir.

Bu bölüm document nesnesinin özelliklerini, metodlarını ve koleksiyonlarını içermektedir.

  • document.anchors

   document anchors özelliği, doküman üzerinde name ve/veya id özellikleri belirtilmiş bütün çapaların (anchor) listesini verir.

  • document.body

   document body özelliği, güncel dokümandaki <body> veya <frameset> düğümünü verir.

  • document.characterSet

   document.characterSet özelliği, dokümanın ISO-8859-9 veya UTF-8 gibi karakter setini verir.

  • document.close()

   document.close metodu, document.open ile açılan bir belgenin kapatılmasını sağlar.

  • document.contentType

   document.contentType özelliği, dokümanın HTTP başlığındaki MIME tipini belirten Content-Type değerini verir.

  • document.cookie

   document cookie özelliği, güncel doküman ile bağlantılı olarak çerez yazmayı ve okumayı sağlar.

  • document.createAttribute()

   document.createAttribute metodu, belirtilen bir isimle attribute nesnesi oluşturulmasını sağlar.

  • document.createElement()

   document.createElement metodu, herhangi bir HTML elementinin oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan elementlerin insertBefore veya appendChild metodlarından uygun olanı ile sayfaya eklenmelidir.

  • document.createEvent()

   document.createEvent metodu, belirtilen bir tipte event oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan Event nesnesinin, initEvent(), initKeyEvent() veya initMouseEvent() metodlarından biri ile ilk değerleri atandıktan sonra dispatchEvent() ile ilgili elemente

  • document.createTextNode()

   document.createTextNode metodu, yeni bir TEXT_NODE (metin düğümü) oluşturulmasını sağlar.

  • document.documentElement

   document.documentElement özelliği, doküman üzerindeki kök elementi verir. HTML dokümanlarda kök element, HTML elementidir.

  • document.domain

   document.domain özelliği, güncel dokümanın alan adını (domain) verir.

  • document.elementFromPoint()

   document.elementFromPoint metodu, sayfanın görünen bölümü için belirtilen yatay ve dikey konumlardaki elementin alınmasını sağlar.

  • document.forms

   document.forms özelliği, güncel doküman üzerindeki formları/form elementlerinin listesini verir.

  • document.getElementById()

   document.getElementById metodu, id özelliği belirtilen elementin referansının alınmasını sağlar. Aynı id kimliğine sahip başka bir element olması durumunda sadece ilk elementi verir. Diğerlerine erişim sağlamaz.

  • document.getElementsByName()

   document.getElementsByName metodu, doküman üzerinde belirtilen name özelliğine sahip elementlerin bir listesini verir. HTML 3.2 yayını ile birlikte name özelliğine sahip olabilecek elementler A, APPLET, BUTTON, EMBED, FORM, IMG, INPUT (Tüm tipleri),

  • document.getElementsByTagName()

   document.getElementsByTagName metodu, doküman üzerinde belirtilen etiket ismine ait bütün elementlerin bir listesini verir.

  • document.hasFocus()

   document.hasFocus metodu, dokümanın aktif olup-olmadığını (focus) kontrol eder.

  • document.height

   document.height özelliği, güncel dokümandaki body elementinin yüksekliğini verir.

  • document.images

   document.images özelliği, güncel dokümandaki resim (image) nesnelerinin listesini verir.

  • document.implementation

   document.implementation özelliği, DOM tanımlamasının tüm sürümlerinde DOMImplementation arayüzünü temsil eder. Bu arayüzün tek metodu olan hasFeature() metodu parametre olarak aldığı DOM özellik adı ve sürüm numarasına göre özelliğin tarayıcıda dest

  • document.lastModified

   document.lastModified özelliği, sayfanın son güncelleme tarihini verir. Bu özelliği Opera, GMT (UTC) zaman dilimine göre gösterir. Diğer tarayıcılar yerel zamana göre gösterir.

  • document.links

   document.links özelliği, doküman üzerindeki bütün AREA ve A (anchor) elementlerinin düğüm listesini verir.

  • document.referrer

   document.referrer özelliği, güncel sayfaya gelinmesi için link veren referans sayfanın URL adresini verir.

  • document.title

   document.title özelliği, sayfa başlığını verir veya ayarlar.

  • document.URL

   document.URL özelliği, güncel dokümanın URL adresini verir.

  • document.width

   document.width özelliği, güncel dokümandaki body elementinin genişliğini verir.

  • document.write() ve writeln()

   document nesnesinin write ve writeln metodlarının her ikisi de dokümana HTML kaynak metni yazılmasını sağlar. Bir döngü içinde kullanıldıklarında write metodu her yazdığı veri sonundan yazmaya devam eder. writeln metodu farklı olarak her yazdığı ver


  Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
  E-Posta : [email protected]

  | Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |