myNotlar Logo

document.getElementsByName()


Internet Explorer Firefox Opera

document.getElementsByName metodu, doküman üzerinde belirtilen name özelliğine sahip elementlerin bir listesini verir.

HTML 3.2 yayını ile birlikte name özelliğine sahip olabilecek elementler A, APPLET, BUTTON, EMBED, FORM, IMG, INPUT (Tüm tipleri), LINK, MAP, OBJECT, RT, RUBY, SELECT, TEXTAREA elementleridir.

Sözdizimi

elemListe = document.getElementsByName(isim)
isimListesi alınacak elementlerin String olarak name özellik değerini belirler.

Dönüş Değeri

elemListeNodeList olarak element listesi. Listedeki tüm elementlere Array dizilerindeki gibi erişim sağlanır.

Yukarıdaki elementler haricinde bir HTML elementine name özelliği atanıp getElementsByName ile kullanılmak istendiğinde tarayıcılar hata vermez. Fakat, hangi elemente nasıl tepki vereceği konusu için tarayıcının kaynak dokümanlarına bakmalısınız. Örneğin, HTML 3.2, HTML 4.0 ve DOM tanımlamalarında DIV elementi name özelliğine sahip değildir. Aşağıdaki örnekte ki INPUT-hidden elementleri yerine DIV elementleri kullanıldığın da, teorik olarak örnek çalışmaz. Fakat pratikte, örnekteki haber başlıklarına IE 7 ve Opera ile erişilemezken, Safari ve Firefox ile erişilebiliyor.

Aşağıdaki örnek, getElementsByName metodu ile aynı name özelliğine sahip elementlerin bir listesinin alınarak değerlerinin gösterilmesini göstermektedir.

<input type="hidden" name="haberManset" 
   value="Uranyuma zam yolda..."/>
<input type="hidden" name="haberManset" 
   value="Jüpiterlilerin Dünya birliği müzakereleri devam ediyor..."/>
<input type="hidden" name="haberManset" 
   value="Yeni nesil GSMX operatörü tüm galaksiyi kapsamı alanına aldı..."/>
<input type="hidden" name="haberManset" 
   value="Yeni modeli çıkana kadar şarjı bitmeyen cep şeyleri piyasada..."/>

<script type="text/javascript">

function haberGoster()
{
	var goster = "";
	var haberListe = document.getElementsByName('haberManset');
	for(i = 0;i< haberListe.length; i++)
	{
		goster += haberListe[i].value + '\n';
	}
	alert(goster);
}
</script>

<input type="button" value="Haber Göster" onClick="haberGoster()"/>
Test Edin
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |