myNotlar Logo

document.getElementsByTagName()


Internet Explorer Firefox Opera

document.getElementsByTagName metodu, doküman üzerinde belirtilen etiket ismine ait bütün elementlerin bir listesini verir.

Sözdizimi

elemListe = document.getElementsByTagName(etiketAdi)
etiketAdiEtiket adını belirler. '*' özel karakteri bütün elementleri ifade eder.

Dönüş Değeri

elemListeElement listesi.

Aşağıdaki örnek, üç farklı paragrafın getElementsByTagName metodu ile alınarak içeriklerinin isteğe göre kalın veya italik yapılmasını göstermektedir.

<div id="ornekKutu">
<p>İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 
İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 </p>

<p>İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 
İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 </p>

<p>İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 
İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 </p>
</div>
<script type="text/javascript">

function kalinYap()
{
	var kutu = document.getElementById('ornekKutu');
	var pler = kutu.getElementsByTagName('p');
	for(i=0;i<pler.length;i++)
	{
		pler[i].style.fontStyle = '';
		pler[i].style.fontWeight = 'bold';
	}
}
function italikYap()
{
	var kutu = document.getElementById('ornekKutu');
	var pler = kutu.getElementsByTagName('p');
	for(i=0;i<pler.length;i++)
	{
		pler[i].style.fontStyle = 'italic';
		pler[i].style.fontWeight = '';
	}
}
</script>

<input type="button" value="Kalın Yap" onClick="kalinYap()"/>
<input type="button" value="İtalik Yap" onClick="italikYap()"/>
Canlı Sonuç

İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1 İçerik 1

İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2 İçerik 2

İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3 İçerik 3

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |