myNotlar Logo

document.hasFocus()


Internet Explorer

document.hasFocus metodu, dokümanın aktif olup-olmadığını (focus) kontrol eder.

Sözdizimi

sonuc = document.hasFocus()

Dönüş Değeri

sonucDoküman aktifse true, diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, her saniye hasFocus() metodu ile dokümanın aktif olup-olmadığını kontrol ederek dokümanın kaç saniye pasif kaldığının hesaplanmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var toplamSn = 0;

// Doküman aktifliğini kontrol ederek, değilse toplam süreye +1 ekler.
function burdami()
{
  if(document.hasFocus() == false)
  {
    toplamSn += 1;
  }
}

// Bilgi mesajını "ornekKutu" içine yazar
function geldi()
{
  if(toplamSn == 0) return;
  
  var yazilacak = "Hoş Geldiniz! :-)" + "<br/>" + 
          "Toplam '" + toplamSn + "' saniyedir yoktunuz!";
  
  document.getElementById("ornekKutu").innerHTML = yazilacak;
  
  toplamSn = 0;
  
  sinyal();
}

var acik = true;
var sira = 0;

// Bilgi mesajının birkaç defa yanıp sönmesini sağlar.
function sinyal()
{
  var div = document.getElementById("ornekKutu");
	
  if(acik)
    div.style.color = "#00A000";
  else
    div.style.color = "#FF0000";
  
  acik = acik ? false : true;
  
  if(sira > 4)
  {
    sira = 0;
  }
  else
  {
    sira++;
    setTimeout("sinyal()", 250);
  }    
}
window.attachEvent('onfocus',geldi);

// Her '1' saniye de doküman aktifliği kontrol ediliyor.
setInterval(burdami, 1000); 

</script>

NOT : Dokümanı pasifleştirmek amacıyla bir süreliğine farklı bir pencereye geçip-dönebilir veya pencereyi simge durumuna getirebilirsiniz.

Canlı Sonuç

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |