myNotlar Logo

document.title


IE FF Opera

document.title özelliği, sayfa başlığını verir veya ayarlar.

Sözdizimi

document.title = yeniBaslik
baslik = document.title
yeniBaslikSayfanın yeni başlığını belirler.

Dönüş Değeri

baslikSayfanın başlığı.

Aşağıdaki örnek, document.title özelliği ile güncel sayfaya isteğe göre bir başlık atanmasını göstermektedir.

Lütfen Yeni Başlığı giriniz : <input type="text" id="baslikGiris" /><br/>
<input type="button" value="Başlık Ayarla" onClick="baslikAyar()"/><br/>
<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">

function baslikAyar()
{
	document.title = document.getElementById('baslikGiris').value;
	document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML = "<b>Başlık şu anda : " + document.title + "<b>";
}
</script>
Canlı Sonuç
Lütfen Yeni Başlığı giriniz :


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |