myNotlar Logo

document.write() ve writeln()


IE FF Opera

document nesnesinin write ve writeln metodlarının her ikisi de dokümana HTML kaynak metni yazılmasını sağlar. Bir döngü içinde kullanıldıklarında write metodu her yazdığı veri sonundan yazmaya devam eder. writeln metodu farklı olarak her yazdığı veri sonunda alt satıra geçer.

writeln metodunun yazdıklarından sonra alt satıra geçmesinin sayfa görselliği açısından bir etkisi yoktur. Sadece kaynak verinin okunurluğunu arttırır.

Sözdizimi

document.write(yazilacak)
document.writeln(yazilacak)
yazilacakDokümana yazılacak HTML kaynak metni.

Aşağıdaki örnek, write ve writeln metodları ile doküman yüklenirken HTML kaynak verisi yazılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript">

var yazi1 = "<b>Bu</b>";
var yazi2 = " <i>bir</i>";
var yazi3 = " <u>satırdır.</u>";

document.write(yazi1);
document.write(yazi2);
document.write(yazi3);

document.writeln(yazi1);
document.writeln(yazi2);
document.writeln(yazi3);

function sayfayaYaz()
{
	document.writeln("<html>");
	document.writeln("<head>");
	document.writeln("<title> Yeni Başlık </title>");
	document.writeln("</head><body>");
	document.writeln("<h2>");
	document.writeln("<a href='http://www.mynotlar.com'>myNotlar</a>");
	document.writeln("</h2></body>");
	document.writeln("</html>");
}
</script>

<input type="button" value="Sayfaya Yaz!" onClick="sayfayaYaz();"/>

<!-----------------------
HTML kaynağındaki görünümü aşağıdaki gibi olur.
<b>Bu</b> <i>bir</i> <u>satırdır.</u><b>Bu</b>
 <i>bir</i>
 <u>satırdır.</u>
------------------------->
Test Edin


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |