myNotlar Logo

Element.appendChild()


Internet Explorer Firefox Opera

appendChild fonksiyonu belirtilen bir ana elementin alt düğümlerinin sonuna yeni bir düğüm ekler.

Sözdizimi

eklenen = element.appendChild ( yeniDugum )
yeniDugumDüğüm listesinin sonuna eklenecek yeni element.

Dönüş Değeri

eklenenEklenen element. yeniDugum ile aynıdır.

Aşağıdaki örnek, appendChild metodu ile bir div elementi içine P elementinin eklenmesini göstermektedir.

<div id="OrnekKutu" style="width:200px; background-color:#bbddff;"><p>1. Paragraf</p></div>
 
<input type="button" value="Paragraf ekle" onClick="YeniParagraf()"/>

<script type="text/javascript">

function YeniParagraf()
{
   var Toplam = document.getElementById('OrnekKutu').childNodes.length + 1;
   
   var yeniParag = document.createElement('p'); // Yeni paragraf oluşturuluyor.
      
   yeniParag.innerHTML = Toplam + ". Paragraf";
   
   document.getElementById('OrnekKutu').appendChild(yeniParag);
}
</script>
Test Edin

1. Paragraf

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |