myNotlar Logo

align


align özelliği, element içindeki verinin sola, ortalı, sağa veya iki yana dayalı olarak yatay hizalamasını belirler.

HTML Sözdizimi

<element align="hiza" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.align = hiza;

hiza = element.align

</script>
hizaAşağıdaki değerleri alarak yatay olarak içeriğin dayanacağı kenarı belirtir.
  • left : Sola dayalı
  • right : Sağa dayalı
  • center : Ortalı
  • justify : Sola ve sağa dayalı

Dönüş Değeri

hizaElement içeriğinin dayalı olduğu kenarın ismi döner.

TH elementi için align özelliği varsayılan olarak center değerindedir.

justify değeri sadece DIV, P ve başlık (H1, H2, H3, H4, H5 ve H6) etiketlerinde kullanılabilir.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir div elementi içeriğinde align özelliğinin 4 değerinin kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
.ornekDiv {
	border:solid 1px black;
	padding:5px;
	width:180px;
}
</style>
<div align="left" class="ornekDiv">
Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola 
</div>

<div align="right" class="ornekDiv">
Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa 
</div>

<div align="center" class="ornekDiv">
Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı 
</div>

<div align="justify" class="ornekDiv">
İki yana dayalı İki yana dayalı İki yana dayalı İki yana dayalı 
</div>
Canlı Sonuç
Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola Sola
Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa Sağa
Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı Ortalı
İki yana dayalı İki yana dayalı İki yana dayalı İki yana dayalı

Elementler

align özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

COL | COLGROUP | DIV | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HR | P | TBODY | TD | TFOOT | TH | THEAD | TR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |