myNotlar Logo

axis


axis özelliği, TH veya TD elementleri ile oluşturulan hücreye bir veya daha fazla kategori ismi atanması ile tablo hücrelerinin mantıksal bir kategori içine alınmasını veya sütunların mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar. Hücrelere görsel bir etkisi yoktur. Verileri içeren hücrelerin headers özelliklerinde axis özelliği belirtilmiş hücrelerin id özellikleri tanımlanarak veri hücreleri ve başlıklar (eksenler) arası ilişkilendirme sağlanır.

HTML Sözdizimi

<element axis="kategoriAdi" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.axis = kategoriAdi;

kategoriAdi = element.axis

</script>
kategoriAdiHücrenin kategori adını belirtir.

Dönüş Değeri

kategoriAdiHücrenin kategori adı döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, iki farklı yön, iki farklı gün ve iki farklı sefer durumlarına ait vapur sefer saatlerinin gösterildiği tablodaki hücrelerin axis özelliği kullanılarak birbirleri ile ilişkilendirilmesini göstermektedir.

Örneğin, 08:30 değerinin bulunduğu hücrenin headers="yon1, gun1, sef1" değeri, şunu ifade eder : Vapur, cumartesi günü Kadıköy'den Göztepe'ye saat 08:30'da hareket eder!

 • yon1 : Kadıköy-Göztepe
 • gun1 : Cumartesi
 • sef1 : Hareket
<table border="1">
  <caption>Kadıköy-Göztepe Haftasonu Vapur Seferleri</caption>
  <tr>
    <th> </th>
    <th id="yon1" axis="yon">Kadıköy-Göztepe</th>
    <th id="yon2" axis="yon">Göztepe-Kadıköy</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="gun1" axis="gun">Cumartesi</th>
    <th></th>
    <th></th>
  </tr>
  <tr>
    <td id="sef1" axis="sefer">Hareket</td>
    <td headers="yon1, gun1, sef1">08:30</td>
    <td headers="yon2, gun1, sef1">09:30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td id="sef2" axis="sefer">Varış</td>
    <td headers="yon1, gun1, sef2">20:30</td>
    <td headers="yon2, gun1, sef2">21:30</td>
  </tr>
  <tr>
    <th id="gun2" axis="gun">Pazar</th>
    <th></th>
    <th></th>
  </tr>
  <tr>
    <td id="sef3" axis="sefer">Hareket</td>
    <td headers="yon1, gun2, sef3">09:30</td>
    <td headers="yon2, gun2, sef3">10:30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td id="sef4" axis="sefer">Varış</td>
    <td headers="yon1, gun2, sef4">21:30</td>
    <td headers="yon2, gun2, sef4">22:30</td>
  </tr>
</table>
Canlı Sonuç
Kadıköy-Göztepe Haftasonu Vapur Seferleri
  Kadıköy-Göztepe Göztepe-Kadıköy
Cumartesi
Hareket 08:30 09:30
Varış 20:30 21:30
Pazar
Hareket 09:30 10:30
Varış 21:30 22:30

Elementler

axis özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

TH | TD

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |