myNotlar Logo

checked


input.checked özelliği, seçim kutusu (checkbox) ve radyo düğmesi (radio button) kontrollerinin varsayılan olarak seçili olup-olmama durumlarının ayarlanmasını sağlar. Radyo düğmelerindeki bir seçimi kaldırmak için başka bir düğmenin seçilmesi gerekir.

HTML Sözdizimi

<input checked />

<input checked="checked" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

input.checked = secili;

secili = input.checked

</script>
secilitrue değer atandığında kontrolün seçileceğini, false değer aldığında seçimin kaldırılacağını belirtir.

Dönüş Değeri

seciliKontrolün seçili olup-olmama durumuna göre true veya false değer döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir seçim kutusunun (checkbox) ve bir radyo düğmesi (radio button) serisindeki bir düğmenin varsayılan olarak seçilmesini göstermektedir.

<input type="checkbox" checked />
<br>
<input type="radio" name="trtfm" checked />
<input type="radio" name="trtfm" />
<input type="radio" name="trtfm" />
Canlı Sonuç

Elementler

checked özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

INPUT-checkbox | INPUT-radio

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |