myNotlar Logo

codebase


object.codebase özelliği, classid, data ve archive özellikleri ile belirtilen adreslerin (URL) çözümlenmesi için kullanılacak taban (base) adresin belirtilmesini sağlar. Varsayılan değeri güncel sayfanın adresidir. codebase özelliği kullanıldığı nesne için HEAD alanında BASE etiketi ile tanımlanmış olan taban adresini etkisiz kılar.

HTML Sözdizimi

<object codebase="adres" > ... </object>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

adres = object.codeBase

</script>
adresTaban adresi belirtir.

Dönüş Değeri

adresTaban adresi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, codebase özelliği kullanılarak, taban adresinin aynı sunucu üzerinde bir dizin olarak belirtilmesini göstermektedir.

<object classid="mario.class" codebase="/java/siniflar/"></object>

Aşağıdaki örnek, codebase özelliği kullanılarak, taban adresinin Microsoft sitesinde bir dosyayı işaret edecek şekilde belirtilmesini göstermektedir.

<object classid="clsid:00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
    codebase="http://activex.microsoft.com/bilesenler.cab"></object>

Elementler

codebase özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

OBJECT


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |