myNotlar Logo

codeType


object.codeType özelliği classid özelliği ile belirtilen verinin/içeriğin tipinin belirtilmesini sağlar. İçerik tipi ayrıca, İnternet Ortam Tipi (Internet Media Type) veya MIME Tipi (MIME type) olarak adlandırılır.

HTML Sözdizimi

<object codetype="icerikTipi" > ... </object>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

icerikTipi = object.codeType

</script>
icerikTipiobject elementinin içerdiği nesnenin içerik tipini (mime type) belirtir.

Dönüş Değeri

icerikTipiobject elementinin içerdiği nesnenin içerik tipi (mime type) döner.

İçerik tipi belirlemesi sadece object etiketi içinde yapılabilir. İlgili nesne yüklendikten sonra sadece okunabilir olan codeType özelliği daha sonra DOM ile değiştirilemez.

Bu değerler ile kısıtlı olmamakla birlikte codeType özelliğinin alabileceği bazı mime tipleri aşağıda listelenmiştir.

 • text/richtext
 • text/html
 • audio/x-aiff
 • audio/basic
 • audio/wav
 • image/gif
 • image/jpeg
 • image/pjpeg
 • image/tiff
 • image/x-png
 • image/x-xbitmap
 • image/bmp
 • image/x-jg
 • image/x-emf
 • image/x-wmf
 • video/avi
 • video/mpeg
 • application/postscript
 • application/base64
 • application/macbinhex40
 • application/pdf
 • application/x-compressed
 • application/x-zip-compressed
 • application/x-gzip-compressed
 • application/java
 • application/x-msdownload

Örnek

Aşağıdaki örnek, object elementinin data özelliği ile tanımlanan verisinin codetype özelliği kullanılarak "image/gif" tipinde bir veri olduğunun belirtilmesi gösterilmektedir.

<object data="resim.gif" codetype="image/gif"></object>

Elementler

codeType özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

OBJECT


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |