myNotlar Logo

cols (FRAMESET)


frameset.cols özelliği, FRAMESET etiketi içinde FRAME etiketi ile oluşturulan çerçevelerin genişliklerinin belirlenmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<frameset cols="gen1 [, gen2, genN]" > ... </frameset>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

genislikler = frameset.cols

</script>
gen1..genNVirgül ile ayrılmış tamsayı, yüzde ve tamsayı* değerlerini alarak, karşılık gelen çerçevenin genişliğini belirtir.

Yıldız değeri diğer genişlikler belirtildikten sonra 1'den fazla çerçeve kalması durumunda çerçeveler arasındaki genişlik oranının belirlenmesini sağlar. Örn. "100, 200, 1*, 2*" ifadesi, ilk çerçevenin 100px, ikinci çerçevenin 200px olacağını gösterir. Yıldızlı değerler ise sabit genişlikli çerçevelerden arta kalan alan kullanılarak birinin diğerinden 2 kat daha geniş olacağını gösterir. Sadece, "4* ,6*" gibi yüzdelik ifadeler kullanılırsa bu değerler ilk çerçevenin, pencerenin %40'ını, ikincisinin %60'ını kaplayacağını gösterir.

Dönüş Değeri

genisliklerVirgül ile ayrılmış genişlik değerleri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, FRAMESET içinde oluşturulan üç çerçeveden birincisinin 100px, ikincisinin 200px, sonuncusunun ise sayfanın geri kalan genişliğini kaplayacak şekilde belirtilmesini göstermektedir.

<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<title>frameset.cols Deneme Sayfası</title>
</head>

<frameset cols="100, 200, *">
	<frame src="mynotlar_frame_1.html">
	<frame src="mynotlar_frame_2.html">
	<frame src="mynotlar_frame_3.html">	
</frameset>

</html>
Test Edin

Elementler

cols özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

FRAMESET

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |