myNotlar Logo

coords


coords özelliği, resim haritalama verisini tanımlayan AREA etiketinin shape özelliği ile belirtilen şeklin, konum, boyut ve/veya şekli oluşturan değerlerinin belirtilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<area shape="rect" coords="sol1, ust1, sol2, ust2" />

<area shape="circle" coords="sol, ust, yaricap" />

<area shape="poly" 
   coords="sol1, ust1, sol2, ust2, ... [, solN, ustN]" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

area.shape = "rect"
area.coords = "sol1, ust1, sol2, ust2"

area.shape = "circle"
area.coords = "sol, ust, yaricap"

area.shape = "poly"
area.coords = "sol1, ust1, sol2, ust2, ... [, solN, ustN]"

konumlar = area.coords

</script>
shape = 'rect' parametreleri
sol1Sol-Üst köşenin soldan uzaklığını belirtir.
ust1Sol-Üst köşenin üstten uzaklığını belirtir.
sol2Sağ-Alt köşenin soldan uzaklığını belirtir.
ust2Sağ-Alt köşenin üstten uzaklığını belirtir.
shape = 'circle' parametreleri
solDaire merkezinin soldan uzaklığını belirtir.
ustDaire merkezinin üstten uzaklığını belirtir.
yaricapDairenin yarıçapını belirtir.
shape = 'poly' parametreleri
sol1Birinci köşenin soldan uzaklığını belirtir.
ust1Birinci köşenin üstten uzaklığını belirtir.
sol2İkinci köşenin soldan uzaklığını belirtir.
ust2İkinci köşenin üstten uzaklığını belirtir.
......
solNBirinci köşenin soldan uzaklığı atanmalıdır.
ustNBirinci köşenin üstten uzaklığı atanmalıdır.

Çokgen (polygon) biçiminde bir bölge tanımlamak için çokgeni oluşturun her köşenin soldan ve üstten uzaklıklarının belirtilmesi gerekir. Çokgen bölge tanımlanırken herhangi bir miktar kısıtlaması olmaması ile birlikte belirtilen son noktanın mutlaka ilk noktayı işaret etmesi gerekir.

Dönüş Değeri

konumlarŞeklin koordinatlarını belirleyen virgül ile ayrılmış değerler döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir resimde bulunan dörtgen, daire ve çokgen şekillerin coords özelliği ile belirtilerek resim haritalama uygulanmasını göstermektedir.

<map name="sekiller">
  <area shape="rect" coords="10, 10, 83, 140" 
    href="javascript:alert('Dörtgen')" />
    
  <area shape="circle" coords="135, 55, 45" 
    href="javascript:alert('Çember')" />
    
  <area shape="poly" coords="241, 36, 282, 77, 262, 98, 219, 98, 199, 78, 241, 36" 
    href="javascript:alert('Çokgen')" />
</map>

<img src="coords.png" usemap="#sekiller" />
Test Edin
area.coords özelliği için kare, yuvarlak ve yamuk şekiller içeren deneme resmi

Elementler

coords özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A | AREA

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |