myNotlar Logo

defer


IE

script.defer özelliği, SCRIPT etiketinin içerdiği betiğin hemen çalıştırılmayarak, ertelenip sayfa tam olarak yüklendikten sonra çalıştırılmasını sağlar. HTML 4 önergesinde bildirilen defer özelliğini sadece Internet Explorer destekler.

HTML Sözdizimi

<script defer > ... </script>

<script defer="defer" > ... </script>

<script defer="durum" > ... </table>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

durum = script.defer

</script>
durumtrue veya false değer alarak betiğin hemen çalıştırılıp-çalıştırılmayacağını belirtir.

Dönüş Değeri

durumtrue veya false değer döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, iki farklı script etiketinden öncekinin defer özelliğinin belirtilerek sayfa yüklendikten sonra çalıştırılması için ayarlanmasını göstermektedir.

* İlk SCRIPT etiketinde defer belirtildiği için sayfa yüklendikten sonra, yani sonraki SCRIPT bloğundan sonra çalışması gerekir.

<script defer type="text/javascript">
    document.write("Sayfanın yüklenmesi bitti!");
</script>

<br/>

<script type="text/javascript">
    document.write("Sayfa yükleniyor!");
</script>
Test Edin

Elementler

defer özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

SCRIPT


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |