myNotlar Logo

dir


dir özelliği, elementin içerdiği düz metnin yönünü soldan-sağa veya sağdan-sola olarak belirtir.

HTML Sözdizimi

<element dir="yonu" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.dir = yonu;

yonu = element.dir

</script>
yonultr veya rtl değerlerinden birini alarak metnin yönünü belirtir.
  • ltr (Left-To-Right) : Soldan sağa. (Varsayılan değer)
  • rtl (Right-To-Left) : Sağdan sola.

Dönüş Değeri

yonuString olarak ltr veya rtl döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, dir özelliğinin rtl ve ltr değerleri için kullanımını göstermektedir

<p id="yazi" dir="rtl">Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem <br/>
ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem <br/>
ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Son </p>

<input type="button" value="Soldan Sağa" onClick="SoldanSaga()" />
<input type="button" value="Sağdan Sola" onClick="SagdanSola()" />

<script type="text/javascript">

function SagdanSola(){
	document.getElementById('yazi').dir = 'rtl';
}
function SoldanSaga(){
	document.getElementById('yazi').dir = 'ltr';
}
</script>
Test Edin

Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem
ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem
ipsum dolor sit amet ne demek? Lorem ipsum dolor sit amet ne demek? Son

Elementler

dir özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | ABBR | ACRONYM | ADDRESS | AREA | B (Bold) | BDO | BIG | BLOCKQUOTE | BODY | BUTTON | CANVAS | CAPTION | CITE | CODE | COL | COLGROUP | DD | DEL | DFN | DIV | DL | DT | EM | FIELDSET | FORM | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HEAD | HR | HTML | I (Italic) | IMG | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | INS | KBD | LABEL | LEGEND | LI | LINK | MAP | MARQUEE | META | NOFRAMES | NOSCRIPT | OBJECT | OL | OPTGROUP | OPTION | P (Paragraph) | PRE | Q (Quote) | SAMP | SELECT | SMALL | SPAN | STRONG | STYLE | SUB | SUP | TABLE | TBODY | TD | TEXTAREA | TFOOT | TH | THEAD | TITLE | TR | TT | U (Underline) | UL | VAR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |