myNotlar Logo

frame (TABLE)


table.frame özelliği, bir tablonun dış kenarlıklarının uygulanacağı kenarların belirlenmesini sağlar. Internet Explorer 5.5, 6 ve 7 sürümleri kenarlık kurallarını HTML 4 önergesinden farklı olarak hücrelere de uygular. Bu yüzden, eğer sadece tablo kenarlıkları oluşturulacaksa rules özelliğinin "none" olarak belirtilmesi gerekir. Aksi takdirde, frame kullanılarak hazırlanan tablolar farklı tarayıcılarda tutarsız görünecektir.

HTML Sözdizimi

<table frame="yon" > ... </table>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

yon = table.frame

</script>
yonAşağıdaki değerlerden birini alarak kenarlıkların uygulanacağı kenarları belirtir.
  • void : Kenarlık yok. (Varsayılan değer)
  • above : Üst kenarlık
  • below : Alt kenarlık
  • hsides : Üst ve alt kenarlık
  • vsides : Sol ve sağ kenarlık
  • lhs : Sol kenarlık
  • rhs : Sağ kenarlık
  • box : Dört kenarlık
  • border : Dört kenarlık

Dönüş Değeri

yonKenarlıkların uygulandığı sabit değer ismi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, table.frame özelliğinin 9 farklı değerinin kullanımını göstermektedir.

<table frame="void" rules="none">
	<caption>frame="void"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="above" rules="none">
	<caption>frame="above"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="below" rules="none">
	<caption>frame="below"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="hsides" rules="none">
	<caption>frame="hsides"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="vsides" rules="none">
	<caption>frame="vsides"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="lhs" rules="none">
	<caption>frame="lhs"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="rhs" rules="none">
	<caption>frame="rhs"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="box" rules="none">
	<caption>frame="box"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br />

<table frame="border" rules="none">
	<caption>frame="border"</caption>
	<tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
	<tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
Test Edin

Elementler

rules özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

TABLE

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar |