myNotlar Logo

height


height özelliği, elementin piksel cinsinden veya yüzde oranı ile yüksekliğinin belirlenmesini sağlar. Tablo hücrelerini oluşturan TH ve TD elementlerinde height özelliğinin kullanılması durumunda aynı satırdaki tüm hücreler, hücrelerin herhangi birine atanan en büyük yükseklik değerine ayarlanır. Eğer IMG elementi ile oluşturulan bir resmin height özelliği belirtilip, width özelliği belirtilmezse resim orantılı olarak boyutlandırılır. Yani, width özelliği de değişerek özgün yükseklik değerinde kalmaz.

HTML Sözdizimi

<element height="yukseklik" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.height = yukseklik;

yukseklik = element.height

</script>
yukseklikPiksel cinsinden veya yüzde oranı ile resmin yüksekliğini belirtir. En fazla 32750 piksel değerini alabilir.

Dönüş Değeri

yukseklikPiksel cinsinden veya yüzde oranı ile resmin yüksekliği döner. (Yüzde oranı belirtildiğinde tam piksel değeri dönmez.)

Örnek

Aşağıdaki örnek, aynı resmin hem özgün boyutunda hem de height özelliği kullanılarak tam 100 piksel yüksekliğinde ayarlanmasını göstermektedir.

<img src="aa_anitkabir_kocatepe.jpg" />

<img src="aa_anitkabir_kocatepe.jpg" height="100px" />
Canlı Sonuç

* Anıtkabir-Kocatepe Camii resmi, Anadolu Ajansının internet sitesinden alınmıştır.

Elementler

height özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

CANVAS | FRAME | IFRAME | IMG | MARQUEE | OBJECT | TABLE | TD | TH

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |