myNotlar Logo

id


id özelliği, elemente kimlik niteliğinde eşsiz bir isim atanmasını sağlar. Atanan bu isim bir rakam ve altçizgi (_) hariç özel bir karakter ile başlamamalıdır. id özelliği betikler ile elementi seçmek için ve ayrıca stil şablonu seçicisi olarak kullanılabilir.

HTML Sözdizimi

<element id="kimlik" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

kimlik = element.id

element.id = kimlik

</script>
kimlikString olarak elementin kimliğini belirtir.

Dönüş Değeri

kimlikString olarak elementin kimliği döner.

Eğer, JavaScript ve HTML DOM konularında ilerlemeyi düşünüyorsanız. HTML etiketlerinde id özelliğini kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz her konuda faydalı olacaktır. id kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli konu eşsiz-tekil olmasıdır. Böyle olmaması durumunda en sık kullanılan metodlardan biri olan getElementById metodunda gereksiz karışıklıklarla karşılaşabilir ve (X)HTML Validator gibi araçlarda hata uyarısı alabilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki örnek, getElementById metodu ile innerHTML özelliği kullanılarak iki ayrı DIV elementinin birbirleriyle içeriklerinin değiştirilmesini göstermektedir.

<div id="ornek_div1" style="background-color:#CCCCDD;"> <i>İtalik</i> </div>
<div id="ornek_div2" style="background-color:#CCDDCC;"> <b>Kalın</b> </div>
<input type="button" value="İçerik değiştir" onClick="Degistir()" />

<script type="text/javascript">
function Degistir()
{
    var Gecici = document.getElementById('ornek_div1').innerHTML;
    document.getElementById('ornek_div1').innerHTML = document.getElementById('ornek_div2').innerHTML;
    document.getElementById('ornek_div2').innerHTML = Gecici;
}
</script>
Test edin
İtalik
Kalın

Elementler

id özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | ABBR | ACRONYM | ADDRESS | AREA | B (Bold) | BASE | BDO | BIG | BLOCKQUOTE | BODY | BR | BUTTON | CANVAS | CAPTION | CITE | CODE | COL | COLGROUP | DD | DEL | DFN | DIV | DL | DT | EM | FIELDSET | FORM | FRAME | FRAMESET | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HR | I (Italic) | IFRAME | IMG | INPUT-hidden | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | INS | KBD | LABEL | LEGEND | LI | LINK | MAP | MARQUEE | NOFRAMES | NOSCRIPT | OBJECT | OL | OPTGROUP | OPTION | P (Paragraph) | PARAM | PRE | Q (Quote) | SAMP | SELECT | SMALL | SPAN | STRONG | SUB | SUP | TABLE | TBODY | TD | TEXTAREA | TFOOT | TH | THEAD | TR | TT | U (Underline) | UL | VAR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |