myNotlar Logo

isMap


img.isMap özelliği, resim üzerinde sunucu taraflı resim haritalama uygulandığını belirtir. Resim üzerinde tıklanan konumun soldan ve üstten uzaklığı sunucuya gönderilir.

HTML Sözdizimi

<img ismap />

<img ismap="ismap" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

harita = img.isMap

</script>

Dönüş Değeri

haritaSunucu taraflı resim haritalama varsa true, diğer türlü false döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir resim üzerinde sunucu taraflı resim haritalama olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

<img src="vesikalik.png" alt="Vesikalık Fotoğraf" ismap/>

Elementler

isMap özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

IMG | INPUT-image

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |