myNotlar Logo

lang


lang özelliği, elementin özellik değerlerinde ve metin içeriğinde temel alınacak lisanı belirler. Lisan Kodları listesinde belirtilen 2 veya 3 harfli 'tr' gibi bir lisan kodu değerini alabilir. Ayrıca, lisan kodu ile birlikte lisanın ait olduğu ülke de Ülke Kodları listesinde belirtilen 2 harfli ülke kodu ile 'tr-TR' şeklinde belirtilebilir.

HTML Sözdizimi

<element lang="lisan" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.lang = lisan

lisan = element.lang

</script>
lisantr, en, fr vb. gibi ISO639 standartı ile bildirilmiş Lisan Kodları listesinde gösterilen değerlerden birini alarak metnin lisanını belirtir. Varsayılan bir değeri yoktur.

Dönüş Değeri

lisanLisan kodu döner.

Lisan kodları ile birlikte ayrıca ülke kodu da belirtilebilir. Örn. tr-TR, en-GB, en-US

Örnek

Aşağıdaki örnek, Türkçe ve Japonca paragrafların seçime göre, getElementsByTagName metodu ile bulunup style.visibility özelliği kullanılarak gösterilmesinin veya gizlenmesinin nasıl yapılacağını göstermektedir.

<div id="ornek_icerik">
	<p id="ingilizce" style="visibility:hidden;" lang="ja">日本のコンテンツ</p>
	<p id="turkce" lang="tr">Türkçe İçerik</p>
</div>

<input type="button" value="Japonca Göster" onClick="LisanGoster('ja')" />
<input type="button" value="Türkçe Göster" onClick="LisanGoster('tr')" />

<script type="text/javascript">
function LisanGoster(lisan)
{
	var Icerik = document.getElementById('ornek_icerik');
	
	var Elemanlar = Icerik.getElementsByTagName('p');
	
	for(var i =0; i< Elemanlar.length; i++)
	{
		if(Elemanlar[i].lang == lisan)
			Elemanlar[i].style.visibility = 'visible';  // Gösterir
		else
			Elemanlar[i].style.visibility = 'hidden';  // Gizler
	}
}
</script>
Test edin

Türkçe İçerik

Elementler

lang özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | ABBR | ACRONYM | ADDRESS | AREA | B (Bold) | BDO | BIG | BLOCKQUOTE | BODY | BUTTON | CANVAS | CAPTION | CITE | CODE | COL | COLGROUP | DD | DEL | DFN | DIV | DL | DT | EM | FIELDSET | FORM | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HEAD | HR | HTML | I (Italic) | IMG | INPUT-hidden | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | INS | KBD | LABEL | LEGEND | LI | LINK | MAP | MARQUEE | META | NOFRAMES | NOSCRIPT | OBJECT | OL | OPTGROUP | OPTION | P (Paragraph) | PRE | Q (Quote) | SAMP | SELECT | SMALL | SPAN | STRONG | STYLE | SUB | SUP | TABLE | TBODY | TD | TEXTAREA | TFOOT | TH | THEAD | TITLE | TR | TT | U (Underline) | UL | VAR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : support[email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |