myNotlar Logo

method


form.method özelliği, form verilerinin sunucuya gönderilme yöntemini belirtir. HTML form verileri GET ve POST olmak üzere iki şekilde sunucuya gönderilebilir. GET yönteminde form verileri isim-değer çifti olarak action özelliği ile belirtilen adrese sorgu olarak eklenip sunucuya gönderilir. POST yönteminde ise veriler, HTTP isteği (HTTP Request) içinde bir veri paketi olarak gönderilir. POST yöntemi ile sunucuya gönderilebilecek veri miktarı hakkında teorik olarak bir limit yoktur.

HTML Sözdizimi

<form method="yontem" > ... </form>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

form.method = yontem;

yontem = form.method

</script>
yontemGET veya POST değerini alarak formun sunucuya gönderilme yöntemini belirtir.

Dönüş Değeri

yontemGET veya POST değeri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir formun GET yöntemi ile gönderileceğinin belirtilmesini göstermektedir.

<form action="ekle.aspx" method="get">

</form>

Elementler

method özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

FORM

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |