myNotlar Logo

multiple


multiple özelliği, SELECT etiketi ile oluşturulan seçim listesi içinde CTRL tuşu kullanılarak birden fazla seçim yapılabilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<element multiple > ... </element>

<element multiple="multiple" > ... </element>

<element multiple="secilir" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

secilir = element.multiple

</script>
secilirfalse değeri tek seçim yapılabileceğini belirtir. Diğer türlü alabileceği herhangi geçerli bir değer birden fazla seçim yapılabileceğini belirtir.

Dönüş Değeri

secilirtrue veya false değer döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, select etiketi ile oluşturulan iki farklı liste kutusunun (listbox) birinin tek seçimlik, diğerinin multiple özelliği ile çok seçimli olarak belirtilmesini göstermektedir.

<table>
<tr><th>Tek Seçimlik</th><th>Çok Seçimlik</th></tr>
<tr><td>

<select size="5">
	<option>Seçim - 1</option>
	<option>Seçim - 2</option>
	<option>Seçim - 3</option>
	<option>Seçim - 4</option>
	<option>Seçim - 5</option>
</select>
</td><td>
<select size="5" multiple>
	<option>Seçim - 1</option>
	<option>Seçim - 2</option>
	<option>Seçim - 3</option>
	<option>Seçim - 4</option>
	<option>Seçim - 5</option>
</select>

</td></tr>
</table>
Canlı Sonuç
Tek SeçimlikÇok Seçimlik

Elementler

multiple özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

SELECT | OPTGROUP | OPTION

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |