myNotlar Logo

name


name özelliği, elemente eşsiz bir isim atanmasını sağlar. Genel olarak form kontrollerinde kullanılan name özelliği FORM ile sunucuya gönderilerek ilgili kontrolü sunucuda tanımlamak için kullanılır. Sadece radyo düğme (radio button) kontrolleri grup oluşturdukları için birbirleri ile aynı ismi kullanılabilirler. Diğer türlü atanan tüm name özellikleri form kontrollerini ayırt edebilmek için eşsiz olmalıdır.

MAP etiketine atanan isim, IMG etiketinin usemap özelliği ile resim haritalama verilerinin alınması için map elementine referans verilmesinde kullanılır. map elementinin name özelliği, usemap içinde '#' işareti ile kullanılmalıdır. Örn. usemap="#harita"

Form kontrollerine atanan isimler "kontrol ismi" niteliğindedir. Sunucuya gönderilen tüm veriler ya sadece isim (name) ya da isim-değer (name/value) çifti olarak gönderilir. Form sunucuya gönderildiğinde sunucu, form kontrollerinin sahip olduğu bu isimler ile işlem yapar. Dolayısıyla, name özelliğinin atanmaması durumunda ilgili form kontrolünün değeri sunucuya gönderilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

A etiketine atanan isim, çapa (anchor) oluşturulmasını sağlayarak sayfa içinden veya harici bir sayfadan çapanın bulunduğu konuma link verilebilmesini sağlar. Oluşturulan bu çapanın ismi diğer A elementlerinin href özelliklerinde '#' işareti ile birlikte kullanıldıklarında oluşturulan bu çapaya işaret etmesi sağlanır. Örn. href="#icindekiler"

HTML Sözdizimi

<element name="isim" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.name = isim;

isim = element.name

</script>
isimElementin ismini belirtir.

Dönüş Değeri

isimElementin ismi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, A elementinin name özelliği ile bir çapa oluşturulmasını ve farklı bir A elementinin href özelliği ile bu çapaya bağlantı verilmesini göstermektedir. (Oluşturulan bu çapa bu sayfanın en üstüne eklenmiştir. Linke tıklandığında sayfanın üstüne gidilir.)

<a name="baslikAnchor" />

<a href="#baslikAnchor">Sayfa Başlığına Git</a>
Test Edin

Elementler

name özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A | BUTTON | INPUT-hidden | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | MAP | OBJECT | OPTGROUP | OPTION | SELECT | TEXTAREA

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |