myNotlar Logo

name (META)


meta.name özelliği, META etiketleri olarak da tanımlanan bir özellik ismi belirtilmesini sağlar. Belirtilen bu özelliğin değeri ayrıca content özelliği ile atanır. name özelliği kullanıldığında http-equiv özelliği kullanılmamalıdır.

HTML Sözdizimi

<meta name="baslikAdi" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

baslikAdi = meta.name

</script>
baslikAdiMETA etiketleri listesinde belirtilen değerlerden birini veya isteğe bağlı herhangi bir değer alarak meta özellik ismini belirtir.

Dönüş Değeri

baslikAdiMeta etiketi içinde belirtilen meta ismi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, meta etiketi içinde content özelliği ile belirtilen değerin name="description" ile sayfanın açıklaması olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

<meta content="Sayfa açıklaması" name="description" />

Elementler

name özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

META

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |