myNotlar Logo

name (PARAM)


param.name özelliği, aktarılacağı nesne tarafından bilinen bir çalışma zamanı parametresinin isminin belirtilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<param name="paramAdi" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

param.name = paramAdi;

paramAdi = param.name

</script>
paramAdiNesneye parametre olarak aktarılacak argümanın adını belirtir.

Dönüş Değeri

paramAdiParametre ismi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, param elementinin name özelliği kullanılarak nesneye, nesne tarafından bilinen, sekil isimli bir parametre aktarılmasını göstermektedir.

<object>
    <param name="sekil" value="çember" />
</object>

Elementler

name özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

PARAM


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |