myNotlar Logo

noHref


area.noHref özelliği, resim haritalama için tanımlanan bölgenin herhangi bir kaynağa/linke işaret etmeyeceğini belirtir. Ayrıca href özelliği de kullanılırsa nohref özelliğinin geçerliliği kalmaz.

HTML Sözdizimi

<area nohref />

<area nohref="nohref" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.noHref = aksiyonYok;

aksiyonYok = element.noHref

</script>
aksiyonYoktrue değeri, tanımlanan alanın bir kaynağa işaret etmediğini, false değeri işaret ettiğini belirtir.

Dönüş Değeri

aksiyonYoktrue veya false değer döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, AREA etiketi ile tanımlanan bölgenin herhangi bir kaynağa işaret etmediğinin nohref özelliği ile belirtilmesini göstermektedir.

<map name="harita">
    <area shape="rect" coords="10,10,150,80" nohref="nohref" />
</map>

<img src="resim.jpg" usemap="#harita" />

Elementler

noHref özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

AREA

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |