myNotlar Logo

rel


rel (relationship) özelliği, A ve LINK etiketlerinin href özelliği ile oluşturulan bağlantılarda ileri yönlü bağlantı ilişkisini tanımlayarak, güncel sayfanın link verilen kaynak ile ilişkisinin belirtilmesini sağlar. Farklı bir ifadeyle, link verilen kaynağın güncel sayfanın nesi olduğunu belirtir. Aralarında boşluk bırakılarak birden fazla değer verilebilir.

HTML Sözdizimi

<element rel="alaka" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

alaka = element.rel

</script>
alakaHTML rel-rev Link Tipleri ile belirtilen değerlerden bir veya birkaçını alarak güncel sayfa ile link kaynağı arasındaki ilişkiyi belirtir.

Dönüş Değeri

alakaSayfalar arası ilişkiyi tanımlayan boşluk ile ayrılmış bağlantı tipleri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, link elementinin rel özelliğine "stylesheet" değeri atanarak bicim.css kaynağının/dosyasının güncel sayfanın stil şablonlarını içerdiğinin belirtilmesini göstermektedir. Tarayıcı bu satırı gördüğü anda bicim.css dosyasını yükleyerek içerdiği biçimlendirme kurallarını CSS seçicileri ile belirtilen elementlere uygulayacaktır.

<head>
    <link rel="stylesheet" href="bicim.css"/>
</head>

Elementler

rel özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A | LINK

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |