myNotlar Logo

rev


rev (reverse) özelliği, A ve LINK etiketlerinin href özelliği ile oluşturulan bağlantılarda ters yönlü bağlantı ilişkisini tanımlayarak, bağlantı oluşturulan kaynağın güncel sayfa ile ilişkisinin belirtilmesini sağlar. Farklı bir ifadeyle, güncel sayfanın link verilen kaynağın nesi olduğunu belirtir. Aralarında boşluk bırakılarak birden fazla değer verilebilir.

HTML Sözdizimi

<element rev="alaka" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

alaka = element.rev

</script>
alakaHTML rel-rev Link Tipleri ile belirtilen değerlerden bir veya birkaçını alarak güncel sayfa ile link kaynağı arasındaki ilişkiği belirtir.

Dönüş Değeri

alakaSayfalar arası ilişkiyi tanımlayan boşluk ile ayrılmış bağlantı tipleri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, link elementinin rev özelliğine "subsection" değeri atanarak güncel sayfanın, anabolum.html sayfasının alt bölümü olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

<head>
    <link rev="subsection" href="anabolum.html"/>
</head>

Elementler

rev özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A | LINK

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |