myNotlar Logo

scrollDelay


marquee.scrollDelay özelliği, MARQUEE etiketi içinde kaydırılan yazının her hareketinde bir önceki yerleştirildiği zaman ile sonraki yerleştirileceği zaman arasındaki milisaniye cinsinden farkı belirler.

HTML Sözdizimi

<marquee scrolldelay="zaman" > ... </marquee>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

marquee.scrolldelay = zaman;

zaman = marquee.scrolldelay

</script>
zamanSıfırdan büyük tamsayı bir değer alarak yazının bir önceki yerleştirildiği zaman ile sonraki yerleştirileceği zaman arasındaki milisaniye cinsinden farkı belirtir. Varsayılan değer 85 milisaniye.

Dönüş Değeri

zamanHareketler arası milisaniye cinsinden fark değeri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, scrolldelay özelliğinin 3 farklı marquee etiketinde kullanımını göstermektedir.

<style type="text/css">
.marCerceve {
    border:solid 1px black;
    margin:2px;
    height:50px;
}
</style>

<marquee class="marCerceve"> Varsayılan değer </marquee>

<marquee class="marCerceve" scrolldelay="100"> 100 milisaniye </marquee>

<marquee class="marCerceve" scrolldelay="150"> 150 milisaniye </marquee>
Canlı Sonuç
Varsayılan değer 100 milisaniye 150 milisaniye

Elementler

scrolldelay özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

MARQUEE

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]yNotlar.com

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |