myNotlar Logo

size (INPUT)


input.size özelliği, INPUT type=text ve INPUT type=password kontrollerinde gösterilecek karakter miktarına göre genişliğinin ayarlanmasını sağlar.

HTML Sözdizimi

<input size="genislik" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

genislik = input.size

</script>
genislikGiriş kontrolünde gösterilecek en fazla karakter miktarını belirtir.

Dönüş Değeri

genislikGiriş kontrolünde gösterilen karakter miktarı döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, iki farklı metin kutusunun (textbox) birinin özgün genişlikte diğerinin size özelliği ayarlanarak 5 karakter gösterecek şekilde ayarlanmasını göstermektedir. (Karakter miktarını daha net göstereceği için sabit genişlikli bir yazı tipi olan Courier New kullanılmıştır.)

<input type="text" />
<br/>
<input type="text" size="5" style="font-family:'Courier New'" />
Canlı Sonuç

Elementler

size özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

INPUT-password | INPUT-text

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |