myNotlar Logo

style


style özelliği, element için biçimlendirme (CSS) kuralları tanımlanmasını sağlar. Kurallar, noktalı virgül ile ayrılmış isim-değer çifti olarak tanımlanır. Bu özellik içinde tanımlanan CSS kuralları sadece ilgili element için geçerlidir. Biçim kurallarının birden fazla elemente uygulanabilmesi veya stil şablonları oluşturulabilmesi için STYLE etiketi kullanılmalıdır. style özelliği hakkında daha geniş bilgiyi DOM Style bölümünde bulabilirsiniz.

HTML Sözdizimi

<element style="cssKod" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.style = cssKod;

cssKod = element.style

</script>
cssKodElement için geçerli olacak CSS kurallarını belirtir.

Dönüş Değeri

cssKodCSS kuralları döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, P elementi ile oluşturulan örnek paragrafa style özelliği ile bir kaç CSS kuralı uygulanmasını göstermektedir.

<p style="color:navy; font-size:12pt;padding:5px;border:dotted 1px black;">
    Örnek CSS paragrafı
</p>
Canlı Sonuç

Örnek CSS paragrafı

Elementler

style özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A | ABBR | ACRONYM | ADDRESS | AREA | B (Bold) | BDO | BIG | BLOCKQUOTE | BODY | BR | BUTTON | CAPTION | CITE | CODE | COL | COLGROUP | DD | DEL | DFN | DIV | DL | DT | EM | FIELDSET | FORM | FRAME | FRAMESET | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HR | I (Italic) | IFRAME | IMG | INPUT-hidden | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | INS | KBD | LABEL | LEGEND | LI | LINK | MAP | NOFRAMES | NOSCRIPT | OBJECT | OL | OPTGROUP | OPTION | P (Paragraph) | PRE | Q (Quote) | SAMP | SELECT | SMALL | SPAN | STRONG | SUB | SUP | TABLE | TBODY | TD | TEXTAREA | TFOOT | TH | THEAD | TR | TT | U (Underline) | UL | VAR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar |