myNotlar Logo

tabIndex


tabIndex özelliği, elementin sekme (tab) sırasının belirtilmesini sağlar. TAB tuşuna basıldığı zaman odaklanılabilen (focus) elementlere tabIndex özelliği ile belirtilen sıra ile geçiş yapılır. Eğer elementin disabled özelliği ayarlandıysa ilgili elementin tabindex değeri sıfırlanmaz fakat, sekme sırasında gözardı edilerek atlanır.

HTML Sözdizimi

<element tabindex="sira" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.tabIndex = sira;

sira = element.tabIndex

</script>
sira0..32767 arası bir değer alarak elementin sekme sırasını belirtir.

Dönüş Değeri

siraElementin sekme sırası döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, 4 farklı input kontrolünün tabindex özelliklerine sayfaya göre ters (büyükten küçüğe) değerler atanarak en son kontrol olan metin giriş (textbox) kutusunda TAB tuşuna basıldığında bir önceki kontrole gidecek şekilde ayarlanmasını göstermektedir.

<input type="radio" tabindex="1004" />
<br>
<input type="checkbox" tabindex="1003" />
<br>
<input type="button" tabindex="1002" />
<br>
<input type="text" tabindex="1001" />
Canlı SonuçElementler

tabindex özelliğinin kullanıldığı odaklanılabilen (focus) HTML etiketleri/elementleri. Bu elementlerde onfocus ve onblur olayları tetiklenir.

A (Anchor) | AREA | BUTTON | FRAME | IFRAME | IMG | INPUT | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | MARQUEE | OBJECT | SELECT | TEXTAREA

tabindex özelliğinin kullanıldığı odaklanılamayan (focus) HTML etiketleri/elementleri. Bu elementlerde onfocus ve onblur olayları tetiklenmez.

DIV | FRAMESET | SPAN | TABLE | TD

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |