myNotlar Logo

target


target özelliği, ilgili bağlantının açılacağı pencere veya çerçevenin (frame) belirtilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<element target="pencereAdi" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.target = pencereAdi;

pencereAdi = element.target

</script>
pencereAdi_blank, _parent, _self veya _top değerlerini alarak veya linkin açılacağı çerçevenin name özelliğinin belirtilerek linkin açılacağı çerçeveyi belirtir.
  • _blank : Link yeni bir pencerede açılır.
  • _self : Link içinde bulunulan güncel pencere içinde açılır.
  • _parent : Güncel sayfada bir veya daha fazla FRAMESET kullanılmışsa link, FRAMESET elementinin sayfada kapladığı bölgede açılır. Eğer güncel sayfa bir çerçeve içinde değilse bu parametre _self gibi davranır.
  • _top : Güncel sayfa bir çerçeve (frame) içinde ise tüm çerçeveleri iptal ederek sadece ilgili linkin açılmasını sağlar. Eğer güncel sayfa bir çerçeve içinde değilse bu parametre _self gibi davranır.

Dönüş Değeri

pencereAdiPencere veya çerçeve adı döner.

Tüm linklerde aynı çerçeve adının kullanılması durumunda tüm linkler aynı çerçeve veya pencere içinde açılacaktır.

Örnek

Aşağıdaki örnek, A elementi ile oluşturulan bir köprünün target özelliği kullanılarak, bağlantının bulunduğu sayfanın bir çerçeve içinde olması durumunda çerçevelerin iptal edilmesini sağlayacak şekilde tanımlanmasını göstermektedir.

<a href="http://www.mynotlar.com" target="_top">mynotlar</a>

Elementler

target özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | LINK | AREA | BASE | FORM

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |