myNotlar Logo

title


title özelliği, element hakkında tanımlayıcı kısa bilgi belirtilmesini sağlar. Bazı tarayıcılar, bu kısa bilgiyi elementin üzerine gelindiğinde ipucu (tooltip) olarak gösterir.

HTML Sözdizimi

<element title="Baslik" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.title = Baslik

Baslik = element.title

</script>
BaslikString tipinde tanımlayıcı başlık.

Dönüş Değeri

BaslikString tipinde tanımlayıcı başlık döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, TABLE ve UL elementleri ile document nesnesinin title özelliklerinin sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<table id="OrnekTablo" title="title özelliği için örnek tablo">
   <tr><td>Tablo hücresi</td></tr>
</table>

<ul id="OrnekListe" title="Örnek liste">
	<li>Madde 1</li>
	<li>Madde 2</li>
</ul>


<script type="text/javascript">

document.write(document.getElementById('OrnekTablo').title + "<br/>");
document.write(document.getElementById('OrnekListe').title + "<br/>");
document.write(document.title + "<br/>");

</script>
Canlı Sonuç
Tablo hücresi
  • Madde 1
  • Madde 2

Elementler

özellik özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | ABBR | ACRONYM | ADDRESS | AREA | B (Bold) | BDO | BIG | BLOCKQUOTE | BODY | BR | BUTTON | CANVAS | CAPTION | CITE | CODE | COL | COLGROUP | DD | DEL | DFN | DIV | DL | DT | EM | FIELDSET | FORM | FRAME | FRAMESET | H1,H2,H3,H4,H5,H6 | HR | I (Italic) | IFRAME | IMG | INPUT-text | INPUT-password | INPUT-checkbox | INPUT-radio | INPUT-submit | INPUT-reset | INPUT-file | INPUT-image | INPUT-button | INS | KBD | LABEL | LEGEND | LI | LINK | MAP | MARQUEE | NOFRAMES | NOSCRIPT | OBJECT | OL | OPTGROUP | OPTION | P (Paragraph) | PRE | Q (Quote) | SAMP | SELECT | SMALL | SPAN | STRONG | STYLE | SUB | SUP | TABLE | TBODY | TD | TEXTAREA | TFOOT | TH | THEAD | TR | TT | U (Underline) | UL | VAR


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |