myNotlar Logo

type (A, LINK)


type özelliği, href özelliği ile bağlantı oluşturulan kaynağın içerik tipinin (mime-type) belirtilerek tarayıcının hedef formatı destekleyip-desteklememesi durumuna göre tarayıcıya 'ipucu' verilmesini sağlar. Opsiyonel bir özelliktir.

HTML Sözdizimi

<element type="icerikTipi" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.type = icerikTipi;

icerikTipi = element.type

</script>
icerikTipiLlink oluşturulan kaynağın içerik tipini belirtir. Örn. "image/gif"

Dönüş Değeri

icerikTipiİçerik tipi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, A elementi ile oluşturulan bir link kaynağının text/xhtml tipinde olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

<a href="http://www.mynotlar.com" type="text/xhtml">myNotlar</a>

Elementler

type özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

A (Anchor) | LINK | OBJECT


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Anlam | Oyunlar | Spiele |