myNotlar Logo

type (INPUT)


input.type özelliği, oluşturulacak form giriş kontrolünün tipini belirtir.

HTML Sözdizimi

<input type="tip" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

tip = input.type

</script>
tipAşağıdaki değerlerden birini alarak giriş kontrol tipini belirtir. Varsayılan değer 'text' değeridir.

Dönüş Değeri

tipForm kontrol tipi döner.

INPUT Tipleri

buttonKomut butonu kontrolü oluşturur.
<input type="button" value="İşlem Yap" onclick="islemYap()" />
checkboxSeçim kutusu (check box) kontrolü oluşturur.
<input type="checkbox" checked />
fileDosya yükleme (upload) kontrolü oluşturur.
<input type="file" />
hiddenGizli değer kontrolü oluşturur.
<input type="hidden" value="Gizli Değer" />
imageTıklanabilir resim kontrolü oluşturur.
<input type="image" src="resim.gif" alt="Örnek Resim" />
passwordŞifre giriş kontrolü oluşturur.
<input type="password" />
radioRadyo düğme (radio button) kontrolü oluşturur.
<input type="radio" name="radyolar" checked />
<input type="radio" name="radyolar" />
resetForm sıfırlama (reset) kontrolü oluşturur.
<input type="reset" />
submitForm gönderme (submit) kontrolü oluşturur.
<input type="submit" />
textTek satırlık metin giriş (textbox) kontrolü oluşturur. (Varsayılan değer.)
<input type="text" value="Varsayılan değer" />

input kontrolünün type özelliğine sadece sayfa hazırlanırken veya createElement ile yeni kontrol oluşturulduğunda dokümana eklenmeden önce atama yapılabilir. Diğer türlü sadece okunabilir değere sahiptir.

Elementler

type özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

INPUT | INPUT-button | INPUT-checkbox | INPUT-file | INPUT-hidden | INPUT-image | INPUT-password | INPUT-radio | INPUT-reset | INPUT-submit | INPUT-text


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |