myNotlar Logo

usemap


usemap özelliği, resim haritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin name (#name) özelliği ile birlikte URL adresinin belirtilmesini sağlar. Eğer MAP elementi güncel dokümanda ise URL adresi girilmeden sadece yer imi (çapa) ismi "#isim" şeklinde belirtilebilir.

HTML Sözdizimi

<element usemap="#haritaAdi" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

haritaAdi = element.usemap

</script>
haritaAdiHaritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin name özelliğini belirtir.

Dönüş Değeri

haritaAdiHaritalama verilerinin bulunduğu MAP elementinin ismi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, usemap özelliği kullanılarak bir resim için resim haritalama verilerini tutan MAP elementinin belirtilmesini göstermektedir.

<map name="haritaVeri">
    <area shape="rect" coords="10,10,150,250"
        href="http://www.mynotlar.com"/>
</map>

<img src="resim.gif" usemap="#haritaVeri"/>

Elementler

usemap özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

IMG | INPUT-image | OBJECT

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |