myNotlar Logo

valign


vAlign özelliği, element içeriğinin dikey olarak üst, orta veya alta hizalanmasını sağlar.

HTML Sözdizimi

<element valign="hizalama" > ... </element>

DOM Sözdizimi

element.vAlign = hizalama;

hizalama = element.vAlign

</script>
hizalamaElement içeriğinin hizalanacağı konumu belirler. Varsayılan olarak middle değerindedir.
 • top : İçerik üste hizalanır.
 • middle : İçerik ortaya hizalanır.
 • bottom : İçerik alta hizalanır.

Dönüş Değeri

hizalamaDikey hizalama değeri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir tablonun üç farklı hücresinin içeriklerinin valign özelliği kullanılarak varsayılan değeri ile birlikte üste, ortaya ve alta hizalanmasını göstermektedir.

<table border="1" height="100">
  <tr>
    <td>Varsayılan</td>
    <td valign="top">valign="top"</td>
    <td valign="middle">valign="middle"</td>
    <td valign="bottom">valign="bottom"</td>
  </tr>
</table>
Canlı Sonuç
Varsayılan valign="top" valign="middle" valign="bottom"

Elementler

valign özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

COL | COLGROUP | TBODY | TD | TFOOT | TH | THEAD | TR

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |