myNotlar Logo

value (PARAM)


param.value özelliği, name özelliği ile tanımlanan parametrenin değerini belirtir.

HTML Sözdizimi

<param name="parametre" value="deger" />

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

param.value = deger;

deger = param.value

</script>
degername özelliği ile tanımlanan parametrenin değerini belirtir.

Dönüş Değeri

degerÖzelliğin değeri döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, name ve value özellikleri kullanılarak bir nesneye genislik özelliğinin değeri olarak 200 değerinin aktarılmasını göstermektedir.

<object>
    <param name="genislik" value="200"/>
<object>

Elementler

value özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

PARAM


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |