myNotlar Logo

valueType


param.valueType özelliği, param.value özelliğinin içerdiği değerin tipinin belirtilmesini sağlar.

HTML Sözdizimi

<param valuetype="degerTipi" > ... </param>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

param.valueType = degerTipi;

degerTipi = param.valueType

</script>
degerTipidata, ref veya object değerlerini alarak param.value özelliğinin içerdiği değerin tipini belirler.
  • data : Varsayılan değer. param.value özelliğinin veri içerdiğini belirtir.
  • ref : param.value özelliğinin çalışma anında yüklenmesi için veri kaynağına işaret eden bir URI adresi içerdiğini belirtir.
  • object : param.value özelliğinin aynı sayfada/dokümanda bulunan bir object elementine referansta bulunulması için id özelliğini içerdiğini belirtir. value özelliği ile belirtilen id özelliğinin object elementinin id özelliği ile aynı olması gerekir.

Dönüş Değeri

degerTipiparam.value özelliğinin içerdiği değerin tipi döner.

Örnek

Aşağıdaki örnek, bir object elementine param elementi ile aktarılan parametre değerinin valuetype özelliğinin ref değeri kullanılarak bir URI adresi olduğunun belirtilmesi gösterilmektedir.

<object>
    <param name="resim" value="/resim.gif" valuetype="ref"/>
    <param name="quality" value="high"/>
</object>

Elementler

valueType özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

PARAM


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar |