myNotlar Logo

width


width özelliği, elementin piksel cinsinden veya yüzde oranı ile genişliğinin belirlenmesini sağlar. width özelliğinin tablo hücrelerini oluşturan TD ve TH elementlerinde kullanılması durumunda aynı sütundaki tüm hücreler, hücrelerin herhangi birine atanan en büyük genişlik değerine ayarlanırlar. Eğer IMG elementi ile gösterilen bir resmin width özelliği belirtilip, height özelliği belirtilmezse resim orantılı olarak boyutlandırılır. Yani, resmin height özelliği de değişerek özgün yükseklik değerinde kalmaz.

HTML Sözdizimi

<element width="genislik" > ... </element>

JavaScript & DOM Sözdizimi

<script type="text/javascript">

element.width = genislik;

genislik = element.width

</script>

Sadece FRAME elementinde okunabilir olan width özelliği kullanıldığı diğer tüm elementlerde hem ayarlanabilir hem de okunabilir.

genislikPiksel cinsinden veya yüzde oranı ile elementin genişliğini belirtir.

Dönüş Değeri

genislikElementin genişlik değeri döner. (Yüzde oranı belirtildiğinde yüzde değeri döner. Tam piksel değeri dönmez.)

Örnekler

Aşağıdaki örnek, iki farklı tablonun width özelliği kullanılarak birinin tam 200 piksel, diğerinin ise ana elementine göre '%50' oranında genişliğinin ayarlanmasını göstermektedir.

<table border="1" width="200">
  <caption>width="200"</caption>
  <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
  <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
<br/>
<table border="1" width="50%">
  <caption>width="50%"</caption>
  <tr><td>Hücre 1-1</td><td>Hücre 1-2</td></tr>
  <tr><td>Hücre 2-1</td><td>Hücre 2-2</td></tr>
</table>
Canlı Sonuç
width="200"
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2

width="50%"
Hücre 1-1Hücre 1-2
Hücre 2-1Hücre 2-2

Aşağıdaki örnek, aynı resmin hem özgün boyutunda hem de width özelliği kullanılarak tam 150 piksel genişliğinde ayarlanmasını göstermektedir. 150px genişliğe ayarlanan ikinci resmin yüksekliğide orantılı olarak değişecektir.

<img src="aa_anitkabir_kocatepe.jpg" />

<img src="aa_anitkabir_kocatepe.jpg" width="150px" />
Canlı Sonuç

* Anıtkabir-Kocatepe Camii resmi, Anadolu Ajansının internet sitesinden alınmıştır.

Elementler

width özelliğinin kullanıldığı HTML etiketleri/elementleri

CANVAS | COL | COLGROUP | FRAME | FRAMESET | IFRAME | IMG | MARQUEE | OBJECT | TABLE | TD | TH

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |