myNotlar Logo

Element.detachEvent()


Internet Explorer Opera

detachEvent() metodu, elemente attachEvent() metodu ile eklenen olay dinleyicisinin silinmesini sağlar.

Sözdizimi

element.detachEvent( Tip, Fonksiyon )
TipBaşında 'on' öneki ile String olarak olay adı.
FonksiyonOlay tetiklendiği zaman çağrılacak fonksiyon veya çalıştırılacak kod.

Olay dinleyicisinin kaldırılması için, attachEvent() metoduna aktarılan parametrelerin aynen detachEvent() metoduna aktarılması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek, bir div elementine attachEvent() ile olay dinleyici eklenmesini, detachEvent() ile eklenen dinleyicinin silinmesini göstermektedir.

<input type="button" value="Dinleyici Ekle" onClick="listenerEkle()"/>
<input type="button" value="Dinleyici Sil" onClick="listenerSil()"/>
<br/><br/>
<div id="ornekDiv" style="width:120px; height:90px; background-color:#339933; color:white;">
Tıkla Bana!
</div>

<script type="text/javascript">

function listenerEkle()
{
    ornekDiv.attachEvent("onmousedown", uyariGoster);
}
function listenerSil()
{
    ornekDiv.detachEvent("onmousedown", uyariGoster);
}
function uyariGoster()
{
    alert("Tıklandı");
}
</script>
Test Edin


Tıkla Bana!
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |