myNotlar Logo

Element.getAttributeNode()


Internet Explorer Firefox Opera

getAttributeNode fonksiyonu, elementin belirtilen özelliğini bir Attr düğümü olarak alınmasını sağlar. Bu düğümün value özelliği kullanılarak ilgili özelliğin değeri öğrenilebilir veya değiştirilebilir.

Sözdizimi

attrDugum = element.getAttributeNode( dugumAdi )
dugumAdiElementin özellik düğümünün ismi (align, id, class, dir, lang, vs.)

Dönüş Değeri

attrDugumElementten bağımsız ayrı bir özellik düğümü.

Aşağıdaki örnek, bir div elementinin class özellik düğümünün getAttributeNode fonksiyonu ile alınmasını ve değerinin daha önce tanımlanmış iki CSS biçimi ile isteğe bağlı değiştirilmesini göstermektedir.

<style type="text/css">
.bicim1
{
   font-family:Times New Roman, Times, serif;
   font-size:14pt;
   background-color:#d0e0ff;
   font-weight:bold;
}
.bicim2
{
   font-family:Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
   font-size:12pt;
   background-color:#d0ffe0;
}
</style>

<script type="text/javascript">

var nesne = document.getElementById('ornekKutu');
var Bicim = nesne.getAttributeNode('class');

function bicim1()
{
   Bicim.value = "bicim1";
}
function bicim2()
{
   Bicim.value = "bicim2";
}

</script>

<input type="button" value="1. Biçim" onClick="bicim1()" />
<input type="button" value="2. Biçim" onClick="bicim2()" />

<div id="ornekKutu" class="bicim2" style="padding-top:30px; width:200px; height:100px; text-align:center;">Örnek Kutu</div>
Test Edin
Örnek Kutu
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |