myNotlar Logo

Element.getElementsByTagName()


Internet Explorer Firefox Opera

element.getElementsByTagName fonksiyonu, elementin kendi altındaki belirtilen etiket ismine sahip elementlerin listesini verir.

Sözdizimi

elementler = element.getElementsByTagName( etiketAdi )
etiketAdiAranacak etiket adı. (p, input, table, div, vs.)

Dönüş Değeri

elementlerElement listesi.

Aşağıdaki örnek, bir div elementi içindeki anchor elementlerinin getElementsByTagName fonksiyonu ile bulunup içeriklerinin innerHTML ile öğrenilip sayfaya yazdırılmasını göstermektedir.

<div id="ornekKutu">
   <a href="#">Kısayol 1</a><br/>
   <a href="#">Kısayol 2</a><br/>
   <a href="#">Kısayol 3</a><br/>
   <a href="#">Kısayol 4</a><br/>
   <a href="#">Kısayol 5</a>
</div>

<div id="bilgiKutu"></div>

<script type="text/javascript">
var Yazilacak = "";

var nesne = document.getElementById('ornekKutu');
var elementler = nesne.getElementsByTagName('a');

for(i = 0;i < elementler.length; i++)
	Yazilacak += elementler[i].innerHTML + "<br/>";

document.getElementById('bilgiKutu').innerHTML = Yazilacak;

</script>
Canlı Sonuç
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |