myNotlar Logo

Element.hasAttribute()


Firefox Opera

hasAttribute fonksiyonu, elementin belirtilen bir özelliğe sahip olup-olmadığını kontrol eder. Özelliğe sahipse true, değilse false döndürür.

Sözdizimi

sonuc = element.hasAttribute(ozellik)
ozellikElementin sahip olup-olmadığı öğrenilmek istenen özelliğin adı

Dönüş Değeri

sonucÖzelliğe sahipse true, sahip değilse false olur.

Aşağıdaki örnek, bir table elementinin hasAttribute ile cellspacing özelliğine sahip olup-olmadığı kontrol edilerek, olmaması durumunda setAttribute ile özelliğin eklenmesini göstermektedir.

<input type="button" value="cellspacing Kontrol" onClick="csKontrol()"/>
<table id="ornekTablo" style="border:solid 1px #6a6;" rules="all">
  <tr>
   <td>Hücre-1</td><td>Hücre-2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Hücre-3</td><td>Hücre-4</td>
  </tr>
</table>

<script type="text/javascript">

function csKontrol()
{
  var Tablo = document.getElementById('ornekTablo');
  if(Tablo.hasAttribute('cellspacing') == false)
  {
   Tablo.setAttribute('cellspacing','10');
  }
}
</script>
Test Edin
Hücre-1Hücre-2
Hücre-3Hücre-4
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Nedir | Oyunlar | Spiele |