myNotlar Logo

Element.hasAttributes()


Firefox Opera

hasAttributes fonksiyonu, elementin herhangi bir özelliğe sahip olup-olmadığını kontrol eder. Herhangi bir özelliğe sahipse true, sahip değilse false döndürür.

Not : hasAttributes ile hasAttribute farklıdır.

Sözdizimi

sonuc = element.hasAttributes()

Dönüş Değeri

sonucElementin bir özelliği varsa true, diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, sadece id özelliğine sahip bir table elementinin bu özelliği kaldırılmadan önce ve sonra hasAttributes fonksiyonunun sonuçlarını göstermektedir.

<table id="ornekTablo">
   <tr>
      <td>Hücre-1</td><td>Hücre-2</td>
   </tr>
</table>

<script type="text/javascript">

   var tablo = document.getElementById('ornekTablo');

   document.write(tablo.hasAttributes() + "<br/>");

   tablo.removeAttribute('id');

   document.write(tablo.hasAttributes() + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
Hücre-1Hücre-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |