myNotlar Logo

Element.hasChildNodes()


Internet Explorer Firefox Opera

hasChildNodes fonksiyonu, elementin alt düğüme sahip olup-olmadığını kontrol eder. Alt düğüme sahip olması durumunda true, olmaması durumunda false döndürür.

Sözdizimi

sonuc = element.hasChildNodes()

Dönüş Değeri

sonuctrue veya false döner.

Aşağıdaki örnek, bir table ve div elementinin hasChildNodes fonksiyonu ile alt düğüme sahip olup-olmadıklarının kontrolünü göstermektedir.

<table id="ornekTablo">
   <tr>
      <td>Hücre-1</td><td>Hücre-2</td>
   </tr>
</table>

<div id="ornekDiv"></div>

<script type="text/javascript">

var tablo = document.getElementById('ornekTablo');
var div = document.getElementById('ornekDiv');

if(tablo.hasChildNodes())
   document.write('Tablonun alt düğümler var.' + "<br/>");
else
   document.write('Tablonun alt düğümü yok!' + "<br/>");
   
if(div.hasChildNodes())
   document.write("Div'in alt düğümleri var!" + "<br/>");
else
   document.write("Div'in alt düğümü yok!" + "<br/>");
</script>
Canlı Sonuç
Hücre-1Hücre-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |