myNotlar Logo

Element.insertBefore()


Internet Explorer Firefox Opera

insertBefore fonksiyonu, elementin belirtilen bir alt elementinden önce yeni bir düğüm ekleyerek, yeni eklediği düğümü döndürür.

Sözdizimi

eklenen = element.insertBefore(yeni, hedef)
yeniYeni eklenecek düğüm.
hedefKendinden önce yeni element'in ekleneceği düğüm.

Dönüş Değeri

eklenenEklenen düğüm. ('yeni' ile aynı)

Aşağıdaki örnek, bir tablo satırında bulunan iki hücreden ikincisinden önce document.createElement ile oluşturulan yeni bir elementin insertBefore metodu ile eklenmesini göstermektedir.

<input type="button" value="Ekle" onClick="Ekle()"/>
<table id="ornekTablo">
	<tr id="ornekSatir">
		<td id="ornekHucre1">Hücre-1</td>
		<td id="ornekHucre2">Hücre-2</td>
	</tr>
</table>

<script type="text/javascript">
function renkVer()
{
  var rakam = parseInt( Math.random()*10 );
  switch(rakam)
  {
    case 0: return 'black';
	  case 1: return 'blue';
	  case 2: return 'red';
	  case 3: return 'yellow';
	  case 4: return 'green';
	  case 5: return 'silver';
	  case 6: return '#55FF77';
	  case 7: return '#AABBCC';
	  case 8: return '#AAEE99';
	  case 9: return '#008800';
  }
}
function Ekle()
{
  var yeniEleman = document.createElement('td');
  var refEleman = document.getElementById('ornekHucre2');
  var anaEleman = document.getElementById('ornekSatir');
  
  yeniEleman.style.backgroundColor = renkVer();  
  yeniEleman.innerHTML = ' ';
  
  anaEleman.insertBefore( yeniEleman, refEleman );
}
</script>
Test Edin
Hücre-1 Hücre-2
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar |